zhanusova 13.12.2022

Hledáme nového PhD studenta! Nabídka doktorského studia v biomedicíně 2023

Využití templátem řízené změny konformace proteinů v diagnostice

2021_RT-QuIC

Účast na grantovém projektu řešeném ve spolupráci s Neurologickou klinikou VFN a Národní referenční laboratoří lidských prionových onemocnění FTNsP

Neurodegenerativní onemocnění spojená s akumulací patologických forem proteinů (Alzheimerova choroba, Parkinsonismus, prionové nemoci atd.) jsou jednou z hlavních překážek prodlužování lidského věku. Velký problém představuje vysoká chybovost současných diagnostických postupů. Definitivní diagnóza onemocnění je možná až post-mortem neuropatologickým vyšetřením mozkové tkáně. Situaci by mohly změnit metody využívající schopnost patologických forem proteinů měnit nativní konformaci proteinů na patologickou. Tyto metody jsou extrémě citlivé a specifické. Cílem našeho projektu je implementovat v ČR novou metodu RT-QuIC, která umožňuje detekci patologických forem proteinů v periferních tkáních pacientů již na počátku onemocnění.

Podání elektronické přihlášky do 30. 4. 2023. Přijímací pohovor v červnu, začátek studia od 1. 10. 2023.

Kontakt a další informace: doc. Ing. Karel Holada, Ph.D., tel.: 224 968 503, email: karel.holada@lf1.cuni.cz

počet zobrazení: 1184 autor: zhanusova, poslední aktualizace: zhanusova, 13.12.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.

Kalendář

UIM Webcalendar

powered by Clustermarket