13.12.2022

Přehled grantů řešených v rámci Prionové laboratoře

Aktuální granty

MŠMT NPO LX22NPO5107 – participace na projektu Národní ústav pro neurologický výzkum (Program EXCELES), 2022 – 2026.

Projekty financované Grantovou agenturou Univerzity Karlovy

GAUK 362521 – Analýza prión konvertujúcej aktivity vo fixovaných archívnych vzorkách mozgového tkaniva, 2021 – 2023, S. Galušková.

Účast na programech financovaných v rámci Univerzity Karlovy

Cooperatio 207032-3 – Immunity and Infection – Medical microbiology.
SVV 260 369 – Studium infekčních chorob a jejich příčinných agens.

Ukončené granty

MZČR AZV NV18-04-00179 – Nové možností intravitální diagnostiky prionových chorob z periferních tkání a mozkomíšního moku, 2018 – 2021. [isvavai]
MZČR AZV NV17-31403A – Diagnostický potenciál buněčných mikropartikulí v patogenezi systémové zánětlivé odpovědi plodu, 2017 – 2020. [isvavai]
MZČR AZV 15-32961A – Buněčné mikrovesikuly v diagnostice roztroušené sklerózy, 2015 – 2019. [isvavai]
GAČR GA16-15020S – Fotoaktivní polymerní materiály s nanostrukturovanými povrchy pro biomedicínské aplikace, 2016 – 2018. [isvavai]
MZČR IGA NT14145 – Nové diagnostické přístupy u Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci, 2013 – 2015. [isvavai]
GAČR GAP303/12/1791 – Úloha proteázami aktivovaných receptorů v patogenezi prionových chorob, 2012 – 2016. [isvavai]
MŠMT KONTAKT II LH12014 – Analýza buněčné toxicity nanočástic a proteinových amyloidových fibril, 2012 – 2015. [isvavai]
MŠMT KONTAKT MEB091004 – Vývoj a použití monoklonálních protilátek pro detekci abnormální a buněčné formy prionového proteinu (PrPTSE/PrPC) v krvi a tkáňových kulturách, 2010 – 2011. [isvavai]
MZČR IGA NS10335 – Stanovení prionového proteinu v krvi a mozkomíšním moku pacientů s Creutzfeldt-Jakobovou nemocí, 2009 – 2011. [isvavai]
GAČR GP310/09/P260 – Propagace prionů v buněčných kulturách: vliv podmínek kultivace buněčných linií a exprese endogenních retrovirů, 2009 – 2011. [isvavai]
GAČR GA310/08/0878 – Úloha buněčného prionového proteinu v erytroidní diferenciaci: možné spojení s periferní patogenezí prionových chorob, 2008 – 2012. [isvavai]
GAČR GA203/07/1517 – Chemická syntéza fluorescenčně značených myších prionových proteinů využívající chemické ligace a studium jejich vlastností, 2007 – 2011. [isvavai]
GAČR GA310/04/0419 – Úloha exprese buněčného prionového proteinu (PrPC) na krevních buňkách, 2004 – 2006. [isvavai]
MZČR NI7416 – Přítomnost prionu a buněčného prionového proteinu v krvi: optimalizace detekčních metod, 2003 – 2005. [isvavai]

Projekty financované Grantovou agenturou Univerzity Karlovy

GAUK 1322119 – Detekce placentálních mikrovesikulů v pupečníkové krvi nedonošených dětí, 2019 – 2021, K. Vrbová / J. Soukup.
GAUK 530217 – Studium funkce buněčného prionového proteinu (PrPC) v 3D in vitro modelu s využitím systému CRISPR/Cas9, 2017 – 2019, Z. Fremuntová / Z. Bačkovská Hanusová.
GAUK 360216 – Úloha extracelulárních váčků v přenosu prionové infekce, 2016 – 2018, J. Soukup.
GAUK 140215 – Fotodynamická inaktivace prionů, 2015 – 2017, M. Kostelanská.
GAUK 1200213 – Příprava a charakterizace nového experimentálního modelu pro studium neurodegenerace u prionových chorob v tkáňových kulturách, 2013 – 2015, B. Váchová / M. Filipová.
GAUK 1322713 – Charakterizace fyziologické úlohy proteinu PAR-2 v patogenezi prionových onemocnění s využitím myšího modelu, 2013 – 2015, Z. Hanusová.
GAUK 86408 – Úloha buněčného prionového proteinu v erytropoéze: možná souvislost s patogenezí prionových chorob, 2008 – 2010, H. Glierová.
GAUK 203429 – Vliv RNA interference genu Prnp na průběh erytroidní diferenciace in vitro, 2006 – 2008, M. Panigaj.

Účast na programech financovaných v rámci Univerzity Karlovy

PROGRES Q26/LF1 – Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí II.
UNCE 204022/2012 – Struktura, organizace a dynamika chromatinu.
PRVOUK P24 – Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí.
počet zobrazení: 5937 poslední aktualizace: 13.12.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.